Vikarierande universitetslektor i nationalekonomi, omfattning 50%

Publiceringsdatum: 2020-10-26

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Handelshögskolan, enheten för nationalekonomi söker dig som vill arbeta som lärare i nationalekonomi.

Du har dokumenterad god erfarenhet av att undervisa i grundläggande nationalekonomi på universitetsnivå. Anställningen är ett 13 månaders vikariat med början 2021-01-01. Välkommen med din ansökan senast 2020-11-13.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning och utbildningsrelaterade uppgifter. Undervisningen avser främst utbildning på grundnivå och bedrivs på svenska och engelska, även undervisning på avancerad nivå kan förekomma. Undervisningen kan i vissa fall ske i digitala former. Den sökande förväntas ha kompetens för undervisning inom flera ämnesområden såsom mikro- och makroekonomi samt metodinriktade kurser. Även handledning av uppsatser kan komma att vara en del i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas också delta i övrigt institutionsarbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningens 4 kap. 4 § och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Ämnesinnehåll för det utlysta vikariatet som universitetslektor är nationalekonomi.

Bedömningsgrunder

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grundnivå. Skickligheten skall vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i digitala former är önskvärd.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, samt den dokumenterade förmågan att kunna undervisa både på svenska och engelska. Stor vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning inom ämnesområdet samt förmågan att överföra denna kunskap till undervisning. I detta sammanhang är det positivt om den vetenskapliga skickligheten relaterar till enhetens starka forskningsområden då dessa till viss del speglas i kursinnehåll och inriktning. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt kunskap om Handelshögskolans kvalitetssystem. Den som åberopar ”motsvarande” ska redogöra över vad som åberopas. Meriterande är även erfarenhet av undervisning i digitala former.

Vid helt likvärdiga kvalifikationer kan könsfördelningen vid enheten beaktas.

Behörighets- och bedömningsgrunder för universitetslektor återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

Ansökan

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-11-13. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf, och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/anvisning-vid-ansokan-om-och-sakkunnig-bedomning-av-anstallning-som-universitetslektor.pdf.

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 30 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad och hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om jobbet

Typ av anställningVanlig anställning
ArbetstidDeltid
Omfattning6 månader eller längre
LönFast månads- vecko- eller timlön
YrkeUniversitets- och högskolelektor

Ansökan

Umeå Universitet söker en person till denna tjänst som universitets- och högskolelektor med placerings i Umeå. Om det låter intressant att arbeta som universitets- och högskolelektor hos Umeå Universitet skickar du in din ansökan senast 2020-11-13.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Vikarierande Skolsköterska 50%

Fria Läroverken i Sverige AB söker en person till tjänsten som skolsköterska i Linköping.

2020-11-25

Mer info

Vikarierande Skolsköterska 50%

Cruitive AB söker en person till tjänsten som skolsköterska i Linköping.

2020-11-25

Mer info

Vikarierande Skolsköterska 50%

Fria Läroverken i Sverige AB söker en person till tjänsten som skolsköterska i Linköping.

2020-10-19

Mer info