Resurs och vikarierande barnskötare till förskolan Kattfoten i Tyresö

2018-11-15

Välkommen till förskolan Kattfoten i Tyresö- Vi får världens viktigaste värden att växa!

Vi söker dig som vill arbeta som resurs för ett barn på vår förskola och dig som vill vikariera som barnskötare under våren -19

Så här arbetar vi

I vår lokala utvecklingsplan, LUP, lägger vi fokus på att skapa en verksamhet där alla barn får möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina förutsättningar. I vår värdegrund säger vi följande –

Vi ser på varandra med nyfikenhet, alla har nya kunskaper att dela med sig av. Alla har olika upplevelser av livet, lärdom, livssyn, värdegrund, språk, förutsättningar, etnicitet mm. Vi respekterar varandras olikheter och behandlar alla med respekt. Var och en använder sina kunskaper och erfarenheter utifrån sin förmåga.

Förskoleverksamheten leds av förskolechef. I enheten finns en pedagogisk utvecklingsledare som driver den pedagogiska utvecklingen tillsammans med chef och pedagoger.

All verksamhet på förskolan utgår från att barn, föräldrar och pedagoger är unika, kompetenta, nyfikna, vetgiriga, motiverade, intresserade och har lika värde.

Vi lägger stor vikt vid kvalitet och omsorg och arbetar med pedagogisk dokumentation där ditt barns lärande står i fokus. Vi använder lärplattor både som ett verktyg för lustfyllt lärande och för dokumentation.

Kunskap, delaktighet, inflytande och mångfald är viktiga hörnstenar på vår förskola. Vi vill att våra barn ska kunna påverka sin vardag och göra sin röst hörd.

Vi erbjuder en trygg, utvecklande och lärorik tid i förskolan- varmt välkommen till oss!

Som resurs, söker vi dig som:

• Har erfarenhet av arbete med barn som behöver extra stöd och hjälp i sin vardag i förskolans verksamhet

• Är nyfiken på och vill lära dig mera

• Tycker att det är fantastiskt kul och energigivande att arbeta med barn

• Är nyfiken på vad barn kan och gör och vill

• Vill samarbeta med dina kollegor och lära av varandra

• Vill vara med och skapa och utveckla en förskola där barns lärande och utveckling står i fokus

• Vill medverka till en förskola som ligger i framkant när det gäller förskolepedagogik

• Kan analysera, utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll i relation till barns lärande

• Vill medverka till att driva normkreativ utveckling på förskolan

• Ha insikt i förskolans läroplan

• Bemöter barn, vårdnadshavare och medarbetare respektfullt

• Har barnskötarutbildning och gärna erfarenhet av att arbeta inom förskola sedan tidigare

Som vik barnskötare, söker vi dig som:

• Tycker att det är fantastiskt kul och energigivande att arbeta med barn

• Är nyfiken på vad barn kan och gör och vill

• Vill samarbeta med dina kollegor och lära av varandra

• Vill vara med och skapa och utveckla en förskola där barns lärande och utveckling står i fokus

• Vill medverka till en förskola som ligger i framkant när det gäller förskolepedagogik

• Kan analysera, utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll i relation till barns lärande

• Vill medverka till att driva normkreativ utveckling på förskolan

Mer information

• Ha insikt i förskolans läroplan

• Bemöter barn, vårdnadshavare och medarbetare respektfullt

• Har barnskötarutbildning och gärna erfarenhet av att arbeta inom förskola sedan tidigare

Förskolan Kattfoten ligger i ett trevligt villaområde i Tyresö med skog och sjö runt hörnet.

Vi har fyra grupper med barn och arbetar i pedagogiska lärmiljöer, där barnens nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Hos oss är alla barn, allas barn och vi samarbetar över hela förskolan. Våra pedagoger är utbildade och engagerade och vi har en uppskattad kock som lagar god och näringsrik mat från grunden, med stor andel ekologiska råvaror.

Inspira förskolor och skolor drivs idag av Læringsverkstedet.

Læringsverkstedet är en av Skandinaviens största förskole- och skolaktörer med 200 förskolor i Norge. I augusti 2017 förvärvade Læringsverkstedet ca 70 förskolor och skolor i Sverige genom företagen Inspira, Helianthus och Palmlunds. Den svenska koncernen bedriver idag verksamhet i 8 kommuner i Stockholms län, Nyköpings kommun, Örebro kommun samt tre kommuner i Skåne län. Vi är cirka 1000 medarbetare i Sverige och tar dagligen emot flera tusen barn och elever.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Barnskötare hos Inspira förskolor & skolor AB i Tyresö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Inspira förskolor & skolor AB
Box 2044
19102 SOLLENTUNA

Telefonnummer: 0868446800

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Catarina Holmberg073-915 53 70

Mer information