Biståndshandläggare sommarvikariat i Spånga-Tensta

2019-03-12

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Spånga-Tensta stadsdelsområde är beläget i den nordvästra delen av Stockholm. Inom området finns Järvafältet, ett grönområde med unika kultur- och naturvärden. Vår vision är att göra skillnad för människan i vardagen.

Beställarenheten för Äldreomsorg handlägger ansökningar, beslutar och följer upp insatser främst enligt Socialtjänstlagen samt handlägger färdtjänst, riksfärdtjänst och kommunalt bostadstillägg.

Enheten har ett tjugotal medarbetare som leds av två chefer och samordnare.

Gruppen består av unga och engagerade personer som drivs av att göra skillnad och tillgodose människors grundläggande rättigheter. Vi är en grupp som alltid stöttar varandra i det dagliga arbetet och vi arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet.

Nu vill vi ha dig som vår vikarie under sommaren, och kanske till och med vår nya kollega på sikt? Så tveka inte med att skicka in din ansökan till oss!

Hos oss får du:

- Gärna börja arbeta på timmar innan sommaren för introduktion

- En kollega som mentor plus en handledare som du träffar ofta

- En bra introduktion som ger dig alla de verktyg som behövs i arbetet

- Introduktionsutbildning för sommarvikarier från Äldreförvaltningen

- Flextid, samt kortare arbetstid under sommaren

- Goda möjligheter att planera ditt eget arbete

Arbetsbeskrivning

Som biståndshandläggare för äldre ska du handlägga ansökningar, lämna förslag till beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och följa upp de insatser som blivit beviljade. I arbetet ingår samverkan med andra avdelningar inom förvaltningen samt med andra myndigheter och vårdgivare.

Arbetet inom gruppen är fördelat på team. Åtta handläggare tar emot nya ansökningar och gör nyprövningar i ordinärt boende. Fyra handläggare arbetar med utskrivningsplanering från sjukhus och individuppföljningar på vård- och omsorgsboende. Arbetet sker både enskilt och i grupp. Rättssäkerheten i handläggning genomsyrar hela handläggningsprocessen och vår strävan är att ge rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle och ditt arbete är se till att det blir så.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

*Socionomexamen eller studerar på socialhögskola eller annan akademisk examen som av arbetsgivaren bedöms likvärdig

* Goda kunskaper om gällande lagstiftning

* Fullgjort VFU - praktik är meriterande

* Erfarenhet av arbete med målgruppen äldre är meriterande

Mer information

 

Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar, strukturerar och driver dina ärenden framåt. Du är självgående och stabil samt har uppnått en personlig mognad. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du arbetar bra med andra människor och kommunicerar på ett tydligt sätt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Arbetsplatsbeskrivning

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är organiserat i sju avdelningar varav äldre, funktionsnedsättning och psykisk ohälsa är en avdelning som omfattar två beställarenheter och flera utförarenheter.

Beställarenheten för äldre ansvarar för all myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 65 år. Enheten har ett 20-tal medarbetare och är organiserad i två utredningsgrupper och en grupp för verksamhetsstöd med anhörigkonsulent, kontaktsekreterare, färdtjänsthandläggare och administrativa stödfunktioner. Arbetet leds av enhetschef, biträdande enhetschef och samordnare.

Övrigt

Stadsdelsförvaltningen vill verka hälsofrämjande och erbjuder sina anställda olika förmånliga friskvårdserbjudanden. Rökfri arbetsplats tillämpas.

Vi tillämpar flextider, sommar- och vinterarbetstid.

Vi hoppas att du liksom oss tror på kontinuerlig utveckling och du har därför också tillgång till det stora utbudet av utbildningar inom Stockholm Stad.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Biståndsbedömare/Biståndshandläggare hos Stockholms Stad i Stockholm genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Stockholms Stad
Fagerstagatan 15, Lunda
16304 Spånga

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Sara Ståhlfors, bitr enhetschef0850803190

Till webb­ansökan 

Mer information